Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156Lucie Svatá

SPORT INSTRUCTOR
YOUTH WORKER

  Patrícia Nečadová

  ENGLISH TEACHER
  YOUTH WORKER

   Kristína Galová

   SPORT INSTRUCTOR

    Mária Krištofová

    DOCTOR
    MEDICAL AID


     OTI je športová organizácia založená v Nitre v roku 2017 so zameraním predovšetkým na mladých ľudí. Hlavným cieľom organizácie je vzdelávanie jej členov a miestnej komunity regiónu Nitra prostredníctvom športu a neformálneho vzdelávania. OTI poskytuje svojim členom nové príležitosti ako učiť sa od ostatných a spoznať svet prostredníctvom informálneho, neformálneho a formálneho vzdelávania so zameraním hlavne na mladých ľudí s menej príležitosťami. Medzi ďalšie ciele OTI patrí aj propagácia športov ako napríklad turistika, horolezectvo, cyklistika a vodné športy, podpora mladých ľudí v spoznávaní a rešpektovaní slovenskej a ostatných európskych kultúr, ochrana kultúrneho dedičstva a rovnoprávnosť spolu s bojom proti diskriminácii. Na miestnej úrovni OTI organizuje športové aktivity v rámci iniciatívy Sport4all, túry, semináre, diskusie, športové súťaže, kultúrne podujatia, premietanie dokumentov a dobrovoľnícke aktivity (zber smetí v prírode). OTI taktiež podporuje tradičné tance, hry a športy v spolupráci s folklórnymi súbormi. Na medzinárodnej úrovni sa OTI podieľa na Erasmus+ projektoch a spolupracuje s inými športovými klubmi a organizáciami, mládežníckymi organizáciami a školami naprieč celou Európou.
     Kama Kępczyńska-Kaleta

     ENGLISH TEACHER
     SOPRANO SINGER

      Beata Pszeniczna

      THEATHER INSTRUCTOR
      ACTRESS

       Paulina Kuźmińska

       ART INSTRUCTOR

        Szymon Bobrowski

        MUSIC INSTRUKTOR NA
        FOLKLORE ENSEMBLE LEADER


         Creativity Works Preston je novozaložená organizácia (február 2022). Skladá sa však zo skúsených koordinátorov medzinárodných projektov s overeným zoznamom úspešných projektov a nadviazaných spoluprác. Právna forma CWE je nadácia. Riadi ju tím odborníkov a koordinátorov medzinárodných projektov, ktorí majú skúsenosti s prácou vo verejnom a súkromnom sektore a implementovali už 150 medzinárodných projektov v rámci Erasmus+, Vyšehradského fondu, Interreg Europe a Európskeho sociálneho fondu. Jeden z projektov CWE z oblasti športu bol označený za jeden z najlepších a najprínosnejších osvedčených postupov na medzinárodnej konferencii vo Varšave v decembri 2019. Cieľom projektu bolo propagovať šport ako nástroj sociálnej integrácie a inklúzie. Koordinátori CWE sa venujú taktiež aj hudobným a umeleckým aktivitám a projektom, organizujú rôzne udalosti, majú skúsenosti s externou komunikáciou a vystupovaním na verejnosti, moderovaním umeleckých a obchodných udalostí.
         Veronika Bílková Kopsa

         ENGLISH TEACHER
         DANCE TEACHER

          Viktorie Jandová

          GAME SPECIALIST, HEALTHCARE WORKER
          PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
          TEACHER

           Eliška Horáková

           FOLKLORE SPECIALIST
           PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
           TEACHER

            Petra Polidarová

            SOCIAL AND HEALTH-CARE WORKER
            PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR TEACHER


             SVOŠS (Súkromná vyššia odborná škola sociálna, o.p.s., Social College) sa nachádza v Jihlave v Českej republike. V rámci svojich dvoch študijných programov – Predškolská a mimoškolská pedagogika a Sociálna práca a sociálna pedagogika, sa zameriava na pedagogiku a sociálnu problematiku. SVOŠS o.p.s. poskytuje nielen dobrú a praktickú prípravu na sociálnu a pedagogickú prácu a ďalšie štúdium, ale aj na manažérsku činnosť všetkých oblastí práce s ľuďmi, aj mimo pomáhajúcich profesií. Podpora odborných kompetencií študentov prebieha v úzkej spolupráci s poprednými odborníkmi z praxe (sociálnej i pedagogickej práce). Trojročné denné a kombinované štúdium oboch odborov je ukončené absolutóriom a titulom DiS. Študenti oboch programov sa venujú sociálne, telesne a psychicky znevýhodneným osobám. Pripravujú kultúrne a charitatívne programy a študujú pedagogiku, psychológiu, metodiku výtvarnej, dramatickej a pohybovej výchovy, či metodiku hracích činností. Študenti, budúci učitelia predškolských a mimoškolských zariadení, či sociálni pracovníci musia vedieť komunikovať s mladými ľuďmi a počúvať ich, prepájať rôzne sociálne a vekové kategórie, byť schopní ich zapájať do rôznych aktivít, podporiť ich v rôznych problematických situáciách a tým aj pozitívne ovplyvňovať ich jednanie.