Projekt FOLKGAMES vznikol na základe myšlienky poskytnúť mladým ľuďom viac možností na vykonávanie pohybovej aktivity. Keďže mladí ľudia dnes nie sú dostatočne aktívni, nevenujú sa športom a vedú prevažne sedavé životy, ich zdravie spolu s ich budúcnosťou môžu byť ohrozené. Preto sme zvolili tradičné hry zo Slovenska, Česka a Poľska ako prostriedky na dosiahnutie cieľov tohto projektu, ktoré v minulosti deti hrávali v prírode, na lúkach a v lesoch, a ktoré tvorili významnú časť ich detstva. Naším hlavným cieľom je znovuobjavenie týchto hier, pretože ich podstatou je predovšetkým zábava a aktívna účasť, nie súťaženie, a pre deti majú väčší význam ako len športy a pohybová aktivita ako taká. Tradičné hry môžu byť oporou komunity a pomôcť podporiť komunitného ducha, utužiť vzťahy medzi ľuďmi a vytvoriť pocit hrdosti v súvislosti s kultúrnymi koreňmi spoločnosti.

Projekt vytvorilo konzorcium troch partnerov: OTI Slovakia, Social College a Creativity Works EUROPE. Projekt je podporovaný programom EÚ Erasmus+ v oblasti športu, ktorá je zameraná na podporu účasti v športe a pohybovej aktivite. Špecifické priority projektu FOLKGAMES sú Podpora účasti v športe a pohybových aktivitách; Propagácia všetkých aktivít na podporu športových a pohybových aktivít vrátane tradičného športu a hier; Inklúzia a rozmanitosť.

Jedným z hlavných cieľov projektu FOLKGAMES je zorganizovanie FOLKGAMES KEMPU v auguste 2022, kam sú pozvaní mladí ľudia zo všetkých troch krajín, aby spolu strávili jeden týždeň a učili sa navzájom o svojich vlastných tradičných hrách. Deti a mládež získajú skúsenosť s medzinárodným prostredím a hry im budú slúžiť ako nástroj na spoznanie rôznych kultúr, ich hodnôt a ako ich zachovať. V posledný deň tábora zorganizujeme záverečnú udalosť pozvaním ďalších mladých ľudí, aby sa k nám pridali a strávili celý deň hraním hier a hľadaním nových priateľov. Okrem FOLKGAMES KEMPU zorganizujeme v každej krajine viacero lokálnych udalostí s cieľom rozširovania povedomia o tradičných hrách, a to návštevou mládežníckych, športových a voľnočasových centier a škôl. Tieto jednodňové akcie sú pre mladých ľudí a ich kamarátov skvelou príležitosťou hýbať sa a naučiť sa niečo nové o kultúrnom dedičstve svojej krajiny. Záverečným výsledkom projektu bude aj zbierka tradičných hier zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorá bude dostupná online vo forme príručky a bude pozostávať z hier, ktoré počas projektu znovuobjavíme.