FOLKMOVE SK

Vitajte na stránke FOLKMOVE venovanej propagácii európskych tradičných hier a tancov – FOLKGAMES a FOLKDANCES! Naším poslaním je riešiť spoločenské problémy, ako je nedostatok fyzickej aktivity a sedavý spôsob života, tým, že sa vrátime k tradičným hrám a tradičným tancom pre deti a mládež a vdýchneme im nový život.

V Európe sa zvyšuje miera fyzickej nečinnosti, najmä medzi mládežou a deťmi. Z najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite vyplýva, že 46 % Európanov nikdy necvičí ani nešportuje. Šokujúce je, že 80 % detí vo veku 11 až 17 rokov nie je dostatočne fyzicky aktívnych. Nečinnosť môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť veľké problémy pre zdravie mladých ľudí.

Výber tradičných tancov a tradičných hier ako hlavného zamerania našich projektov zaručuje, že aktivity budú inkluzívne a budú zahŕňať ľudí všetkých vekových kategórií, zručností, pohlaví, pôvodu atď. Tradičné hry a tance sú aktivity, v ktorých si každý môže nájsť svoje miesto, a tradičné hry a tance len rozširujú možnosti účastníkov.

 

          

 

Naša webová stránka ponúka dve rôzne viacjazyčné sekcie – FOLKGAMES a FOLKDANCES – aby sa diváci dozvedeli viac o tradičných hrách a tancoch. Veríme, že oživenie záujmu mládeže a detí o tradičné hry a tance je výborným spôsobom, ako podporiť fyzickú aktivitu.

Sekcia FOLKGAMES na našej webovej stránke sa zameriava na propagáciu rôznych európskych tradičných hier pre deti a mládež. Tieto hry sú nielen zábavné a pútavé, ale zahŕňajú aj fyzickú aktivitu. Naším cieľom je povzbudiť deti, aby si oddýchli od času stráveného pri obrazovkách a objavili radosť z hier na čerstvom vzduchu. Tradičné hry, ako sú preťahovanie lanom, hopsačky a schovávačky, sú ideálnym spôsobom, ako deti zaujať a udržať ich aktívne.

Sekcia FOLKDANCES na našej webovej stránke je venovaná propagácii tradičných tancov ako formy fyzickej aktivity pre deti a mladých ľudí. Tanec má obrovský prínos pre zdravie, napríklad zlepšuje kardiovaskulárne zdravie, rovnováhu, koordináciu a celkovú kondíciu. sekcia ponúka celý rad zdrojov pre učiteľov, rodičov a vychovávateľov, ktorí môžu deťom predstaviť tradičné tance.

Naším cieľom je motivovať deti a mládež k pohybovým aktivitám, konkrétne k tradičným hrám a tancom. Dúfame, že naša webová stránka inšpiruje divákov, aby sa dozvedeli viac o FOLKGAMES a FOLKDANCES a podporuje aktívny a zdravý životný štýl.