Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156Lucie Svatá

SPORT INSTRUCTOR
YOUTH WORKER

  Patrícia Nečadová

  ENGLISH TEACHER
  YOUTH WORKER

   Kristína Galová

   SPORT INSTRUCTOR

    Mária Krištofová

    DOCTOR
    MEDICAL AID


     OTI to organizacja sportowa założona w Nitrze w 2017 roku, skupiająca się głównie na kształceniu młodzieży. Podstawowym celem jest
     edukacja członków organizacji i społeczności lokalnej w regionie Nitry poprzez sport i edukację pozaformalną. OTI daje swoim członkom nowe możliwości i umożliwia im uczenie się od innych i lepsze
     zrozumienie świata poprzez nieformalną, pozaformalną i formalną edukację, zwłaszcza dla osób o mniejszych szansach. Inne cele OTI to promowanie sportów, takich jak turystyka piesza, wspinaczka górska, jazda na rowerze, sporty wodne, umożliwianie młodym ludziom odkrywania i szanowania kultury słowackiej i europejskiej, promowanie dziedzictwa kulturowego i równych szans dla wszystkich oraz zwalczanie dyskryminacji. Na poziomie lokalnym OTI organizuje zajęcia sportowe w ramach inicjatywy Sport4all, wycieczki piesze, warsztaty, dyskusje, zawody sportowe, imprezy kulturalne, projekcje filmów dokumentalnych oraz akcje wolontariatu społecznego (ochrona przyrody i sprzątanie lasów). Ponadto OTI we współpracy z zespołami folklorystycznymi promuje również tradycyjne tańce, gry i sporty. Na poziomie międzynarodowym OTI uczestniczy w projektach Erasmus+ oraz współpracuje z innymi klubami i organizacjami sportowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz szkołami z całej Europy.
     Kama Kępczyńska-Kaleta

     ENGLISH TEACHER
     SOPRANO SINGER

      Beata Pszeniczna

      THEATHER INSTRUCTOR
      ACTRESS

       Paulina Kuźmińska

       ART INSTRUCTOR

        Szymon Bobrowski

        MUSIC INSTRUKTOR NA
        FOLKLORE ENSEMBLE LEADER


         Creativity Works Preston to nowo powstała organizacja (luty 2022). Tworzą ją jednak bardzo doświadczeni koordynatorzy projektów międzynarodowych z udokumentowanym dorobkiem projektów i nawiązanych partnerstw międzynarodowych. Forma prawna CWP to Fundacja. Zarządza nim zespół profesjonalistów, którzy są doświadczonymi koordynatorami projektów międzynarodowych z udokumentowaną historią pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zainicjowali i koordynowali ponad 150 międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+,
         Funduszu Wyszehradzkiego, Interreg Europa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden z projektów w ramach programu Erasmus+SPORT został nagrodzony do zaprezentowania jako jedna z najlepszych i najbardziej korzystnych praktyk na międzynarodowej konferencji w Warszawie w grudniu 2019 r., której celem była promocja sportu jako doskonałego narzędzia integracji społecznej. Koordynatorzy zajmują się również profesjonalnymi działaniami i projektami muzycznymi i artystycznymi, planowaniem wydarzeń, mają doświadczenie w komunikacji zewnętrznej i wystąpieniach publicznych.
         Veronika Bílková Kopsa

         ENGLISH TEACHER
         DANCE TEACHER

          Viktorie Jandová

          GAME SPECIALIST, HEALTHCARE WORKER
          PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
          TEACHER

           Eliška Horáková

           FOLKLORE SPECIALIST
           PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
           TEACHER

            Petra Polidarová

            SOCIAL AND HEALTH-CARE WORKER
            PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR TEACHER


             SVOŠS (Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., Social College) znajduje się w Igławie w Czechach. W ramach dwóch kierunków studiów
             – Pedagogiki Przedszkolnej i Pozaszkolnej oraz Pracy Socjalnej i Pedagogiki Społecznej koncentruje się na problematyce pedagogicznej i społecznej. Social College to bardzo dobre i praktyczne
             przygotowanie nie tylko do pracy socjalno-pedagogicznej i dalszych studiów, ale także do działań menedżerskich we wszystkich obszarach pracy z ludźmi, nie tylko w zawodach wspomagających.
             Wspieranie kompetencji zawodowych studentów odbywa się w ścisłej współpracy z czołowymi specjalistami z praktyki (pracy socjalnej i pedagogicznej). Trzyletnie studia stacjonarne i łączone
             obu kierunków kończą się uzyskaniem dyplomu i zdobyciem wymaganych kwalifikacji. Studenci obu kierunków mają do czynienia z osobami upośledzonymi społecznie, fizycznie i psychicznie. Przygotowują programy kulturalne i charytatywne oraz studiują Pedagogikę, Psychologię, Metodologie edukacji plastycznej, dramowo-ruchowej czy Metodologię zabaw. Uczniowie, przyszli nauczyciele placówek przedszkolnych i pozaszkolnych, czy pracownicy socjalni, muszą umieć komunikować się i słuchać młodych ludzi, łączyć różne grupy społeczne i wiekowe, potrafić angażować ich w różne działania, wspierać ich w problematycznych sytuacjach, a tym samym pozytywnie wpływać na ich działania.