Projekt FOLKGAMES powstał z idei zapewnienia młodym ludziom większej możliwości aktywności fizycznej. Ponieważ obecnie nie ćwiczą dużo, nie uprawiają sportu i prowadzą głównie siedzący tryb życia, ich zdrowie i przyszłość mogą ucierpieć, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. Aby osiągnąć nasze cele, postanowiliśmy skupić się na tradycyjnych grach ze Słowacji, Czech i Polski, które w przeszłości odbywały się na świeżym powietrzu, na łąkach lub w lasach i były ważną częścią życia dzieci. Naszym celem jest powrót do tych tradycyjnych gier, ponieważ często opierają się one na zabawie i uczestnictwie, a nie na rywalizacji i zapewniają połączenie z czymś większym niż sport i aktywność fizyczna. Tradycyjne gry mogą stanowić kręgosłup społeczności i należy je zachęcać do rozwijania ducha wspólnoty, łączenia ludzi i tworzenia poczucia dumy z kulturowych korzeni społeczeństwa.

Projekt został stworzony przez trzech partnerów: OTI Słowacja, Prywatna wyższa szkoła zawodowa społeczna, o.p.s. (Social College) i Creativity Works EUROPE. Jest wspierany przez unijny program Erasmus+ w dziedzinie sportu, który koncentruje się na promowaniu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej. Projekt FOLKGAMES wpisuje się w priorytety Promowanie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej; Wspieranie sportu i aktywności fizycznej, w tym tradycyjnych sportów i gier; Integracja i różnorodność.

Jednym z głównych rezultatów projektu FOLKGAMES jest zorganizowanie w sierpniu 2022 roku FOLKGAMES CAMP, w ramach którego młodzi ludzie ze wszystkich trzech krajów mogą wspólnie spędzić tydzień i uczyć się nawzajem własnych, tradycyjnych gier. Dzieci i młodzież doświadczą międzynarodowego środowiska, a gry będą dla nich narzędziem do lepszego poznania różnych kultur, docenienia ich i ochrony. Ostatniego dnia zorganizujemy finałowe wydarzenie, podczas którego zaprosimy innych młodych ludzi do przyłączenia się i spędzenia dnia grając w gry i poznając nowych przyjaciół. Oprócz FOLKGAMES CAMP, w każdym z krajów zostanie zorganizowanych więcej lokalnych imprez, których celem będzie rozszerzenie tych gier i zaprezentowanie ich większej liczbie dzieci i młodzieży odwiedzających ośrodki młodzieżowe, sportowo-rekreacyjne i szkoły. Te jednodniowe wydarzenia są doskonałą okazją dla młodych ludzi i ich przyjaciół do aktywności i poznania ich dziedzictwa kulturowego. Wreszcie zbiór tradycyjnych gier ze Słowacji, Czech i Polski będzie dostępny online w formie przewodnika składającego się z wielu gier zebranych w ramach tego projektu.