Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156

Warning: Array to string conversion in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Undefined variable $styles in /data/8/5/855d607e-d312-4704-80b7-875125c071a0/folkmove.com/web/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-person.php on line 156Lucie Svatá

SPORT INSTRUCTOR
YOUTH WORKER

  Patrícia Nečadová

  ENGLISH TEACHER
  YOUTH WORKER

   Kristína Galová

   SPORT INSTRUCTOR

    Mária Krištofová

    DOCTOR
    MEDICAL AID


     OTI je sportovní organizace založená v Nitře v roce 2017, která se zaměřuje především na mladé lidi. Primárním cílem je vzdělávání členů organizace a místní komunity v regionu Nitra prostřednictvím sportu a neformálního vzdělávání. OTI přináší členům nové příležitosti a umožňuje jim učit se od ostatních a lépe porozumět světu prostřednictvím informálního, neformálního a formálního vzdělávání, zejména těm, kteří mají méně příležitostí. Dalšími cíli OTI je propagace sportů jako je turistika, horolezectví, cyklistika, vodní sporty, umožnění mladým lidem objevovat a respektovat kultury slovenských a evropských zemí, podpora kulturního dědictví a rovných příležitostí pro všechny a řešení diskriminace. Na místní úrovni OTI organizuje sportovní aktivity v rámci iniciativy Sport4all, turistické akce, workshopy, diskuze, sportovní soutěže, kulturní akce, promítání dokumentů a komunitní dobrovolnické aktivity (úklidy přírody). Kromě toho OTI propaguje také tradiční tance, hry a sporty ve spolupráci s folklorními soubory. Na mezinárodní úrovni se OTI účastní projektů Erasmus+ a spolupracuje s dalšími sportovními kluby a organizacemi, mládežnickými organizacemi a školami z celé Evropy.
     Kama Kępczyńska-Kaleta

     ENGLISH TEACHER
     SOPRANO SINGER

      Beata Pszeniczna

      THEATHER INSTRUCTOR
      ACTRESS

       Paulina Kuźmińska

       ART INSTRUCTOR

        Szymon Bobrowski

        MUSIC INSTRUKTOR NA
        FOLKLORE ENSEMBLE LEADER


         Creativity Works Preston je nově založená organizace (únor 2022). Tvoří ji však velmi zkušení koordinátoři mezinárodních projektů s prokázanou
         evidencí realizovaných projektů a navázaných kooperací. Právní forma CWP je nadace. Je řízena týmem profesionálů, kteří jsou zkušenými mezinárodními koordinátory projektů s prokázanou historií práce ve veřejném i soukromém sektoru a iniciovali a koordinovali 150 mezinárodních projektů v rámci projektů Erasmus+, Visegrad Fund, Interreg Europe a Evropského sociálního fondu. Jeden z projektů v rámci Erasmus+SPORT byl oceněn jako jeden z nejlepších a nejpřínosnějších postupů na mezinárodní konferenci ve Varšavě v prosinci 2019, jejímž cílem bylo propagovat sport jako dokonalý
         nástroj sociální integrace a inkluze. Koordinátoři se rovněž zabývají profesionálními hudebními a výtvarnými aktivitami a projekty, plánováním akcí, mají zkušenosti s externí komunikací a veřejným
         vystupováním, pořádáním a prezentacemi na uměleckých a obchodních akcích.
         Veronika Bílková Kopsa

         ENGLISH TEACHER
         DANCE TEACHER

          Viktorie Jandová

          GAME SPECIALIST, HEALTHCARE WORKER
          PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
          TEACHER

           Eliška Horáková

           FOLKLORE SPECIALIST
           PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR
           TEACHER

            Petra Polidarová

            SOCIAL AND HEALTH-CARE WORKER
            PRESCHOOL AND EXTRA-CURRICULAR TEACHER


             SVOŠS (Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., Social College) se nachází v Jihlavě v České republice. Ve svých dvou studijních programech – Předškolní a mimoškolní pedagogice a Sociální práci a sociální pedagogice se zaměřuje na pedagogickou a sociální problematiku. SVOŠS, o.p.s. je velmi dobrou a praktickou průpravou nejen pro sociální a pedagogickou práci a další studium, ale i pro manažerskou činnost všech oblastí práce s lidmi, nejen v pomáhajících profesích. Podpora odborných kompetencí studentů probíhá v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe (sociální i pedagogické práce). Tříleté denní a kombinované studium obou oborů je zakončeno absolutoriem a titulem DiS. Studenti obou programů se zabývají sociálně, tělesně a psychicky znevýhodněnými osobami. Připravují kulturní a charitativní programy a studují pedagogiku, psychologii, metodiky výtvarné, dramatické a pohybové výchovy, či metodiku herních činností. Studenti, budoucí učitelé předškolních a mimoškolních zařízení, či sociální pracovníci, musí umět komunikovat s mladými lidmi a naslouchat jim, propojovat různé sociální a věkové skupiny, být schopni je zapojovat do různorodých aktivit, podpořit je při problémových situacích, a tím pozitivně ovlivňovat jejich jednání.