Projekt FOLKGAMES vzešel z myšlenky poskytnout mladým lidem více příležitostí k pohybovým aktivitám. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době málo hýbou, nedělají žádné sporty a vedou převážně sedavý způsob života, může být jejich zdraví negativně ovlivněno spolu s jejich budoucností, pokud se nepodniknou žádné kroky. Jako prostředek k dosažení našich cílů jsme se rozhodli zaměřit se na tradiční hry ze Slovenska, Česka a Polska, které se v minulosti hrály venku v přírodě, na loukách či v lesích a představovaly důležitou součást života dětí. Naším cílem je vrátit se k těmto tradičním hrám, protože jsou často založeny na zábavě a účasti, nikoli na soutěži, a poskytují odkaz na něco většího, než je samotný sport a fyzická aktivita. Tradiční hry mohou tvořit páteř komunity a měly by být podporovány, aby rozvíjely ducha komunity, sbližovaly lidi a vyvolávaly pocit hrdosti na kulturní kořeny společnosti.

Projekt vytvořili tři partneři: OTI Slovakia, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. (Social College) a Creativity Works EUROPE. Je podporován programem EU Erasmus+ v oblasti sportu, který se zaměřuje na podporu účasti na sportu a fyzické aktivitě. Projekt FOLKGAMES je v souladu s prioritami Podpory účasti ve sportu a fyzické aktivitě; Podpory provozování sportu a fyzické aktivity včetně tradičního sportu a her; Začlenění a diverzitě.

Jedním z hlavních výsledků projektu FOLKGAMES je pořádání FOLKGAMES CAMP v srpnu 2022, který zve mladé lidi ze všech tří zemí, aby spolu strávili jeden týden a navzájem se učili své vlastní tradiční hry. Děti a mládež zažijí mezinárodní prostředí a hry pro ně budou nástrojem, jak se dozvědět trochu více o různých kulturách, vážit si jich a chránit je. Poslední den uspořádáme závěrečnou akci, na kterou pozveme další mladé lidi, aby se připojili a strávili den hraním her a navazováním nových přátelství. Kromě FOLKGAMES CAMP bude v každé ze zemí organizováno více místních akcí s cílem rozšířit tyto hry a představit je většímu počtu dětí a mládeže, navštěvujících mládežnická, sportovní a volnočasová centra a školy. Tyto jednodenní akce jsou skvělou příležitostí pro mladé lidi a jejich přátele, aby byli aktivní a dozvěděli se o svém kulturním dědictví. A konečně, sbírka tradičních her ze Slovenska, Česka a Polska bude k dispozici online ve formě příručky skládající se z řady her shromážděných v tomto projektu.